CONSULTI
Kancelaria Prawna

KANCELARIA

Kancelaria Prawna Consulti świadczy profesjonalną pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa dla klientów indywidualnych oraz dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Oferujemy usługi prawne najwyższej jakości. Reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami. Oferujemy fachowe konsultacje oraz sporządzamy opinie prawne. Wszystkim klientom zapewniamy indywidualne podejście do sprawy oraz całkowite zaangażowanie. Kancelaria współpracuje z wykwalifikowanymi prawnikami. Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem doświadczenia i umiejętności gwarantuje fachową pomoc prawną naszym klientom.

 

 

ZAKRES USŁUG

rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku, uregulowanie kontaktów, pomoc przy rozwiązywaniu sporów na tle rodzinnym.

PRAWO PRZEWOZOWE

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie i szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przewozową jak i spedycyjną. Obsługa największych firm spedycyjnych pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w zagadnieniach odpowiedzialności spedytora i przewoźnika jak również w kwestiach związanych z likwidacji szkód powstałych w ramach przewozu.

PRAWO KARNE

kompleksowa obrona w sprawach karnych, o wykroczenia, karnoskarbowych; reprezentacja przed Sądami oraz organami ścigania pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i innych.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Naszym klientom proponujemy usługi w zakresie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego i praw pokrewnych. Pomagamy  również naszym klientom poruszających się w zakresie tzw. prawa nowych technologii.

PRAWO GOSPODARCZE

Zakładanie spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań rejestrowych, obsługa prawa działalności spółek i organów korporacyjnych, upadłości, likwidacje, przekształcenia, zmiany kapitałowe, zakładanie i bieżąca obsługa jednoosobowych działalności gospodarczych

PRAWO UBEZPIECZEŃ

Dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń, pomoc przy uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia przy wypadkach i szkodach komunikacyjnych

Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów i porozumień, pomoc przy rozwiązywaniu sporów wynikających z zawartych kontraktów, negocjacje, mediacje

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Kompleksowa pomoc przy dochodzeniu należności pieniężnych, wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikami, mediacje przedsądowe, prowadzenie postępowań sądowych, obsługa postępowań egzekucyjnych zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika

PRAWO SPADKOWE

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, pomoc przy uregulowaniu stosunków majątkowych zmarłego.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozwiązywanie sporów pracowniczych, opiniowanie i przygotowywanie umów o pracę, o dzieło, zlecenia, reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych, pomoc przy uzyskaniu emerytur, rent i odszkodowań z ZUS

PRAWO RODZINNE

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

CENNIK

Oferujemy klientom następujące sposoby rozliczeń:

 

  •  wynagrodzenie ryczałtowane – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

 

  •  wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby godzin przy ustalonej stawce godzinowej

 

  •  wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe – wysokość wynagrodzenia jest stała w granicach ustalonego miesięcznego limitu godzin pracy, a w razie jego przekroczenia wynagrodzenie jest rozliczane według stawki godzinowej

 

  •  wynagrodzenie jednorazowe – wysokość wynagrodzenia określana jest jednorazowo za kompleksową obsługę danego zlecenia

 

  •  wynagrodzenie success fee  - wysokość wynagrodzenia jest określana stosownie do pomyślnego wyniku sprawy

ZAUFALI NAM

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KANCELARIA PRAWNA

CONSULTI

 

ul. Śląska 30, 80-389 Gdańsk, Polska

 

TELEFON:

 

507 324 018

 

EMAIL:

 

biuro@consulti.pl

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player